fbpx

Gyakran ismételt kérdések

Mi az AgroMAP?

Egy olyan webalkalmazás, amelynek segítségével a mezőgazdasági szaktanácsadó, falugazdász vagy a termelő egy rendszeren belül rögzítheti és nyomonkövetheti a napi munkavégzést és a kapcsolódó folyamatokat.

A szaktanácsadók az összes „szaktanácsolt” gazdájuk adatát egy integrált felületen kezelhetik.

Az adminisztrációt megkönnyítő webes felületen lehetőség van a termelőnek is a saját gazdaságára vonatkozó agrotechnikai műveleteket rögzíteni.

Mit tartalmaz az AgroMAP?

 

 

 • Az agrár szaktanácsadó összes gazdájára vonatkozó gazdálkodási naplóját;
 • Web GN ÁNYK XML export funkciót;
 • Nitrát jelentés ÁNYK XML export funkciót;
 • Digitális gazdatérképeket;
 • Térinformatikai lekérdezéseket;
 • Tápanyag-gazdálkodási terv (TGT) készítési funkciót.

További kérdések és válaszok

Természetesen igen. A fejlesztésnél elsődleges szempont volt az egyszerű adminisztrációt lehetővé tevő felhasználóbarát felület és a kiszámítható díjszabás.

Díjszabásunk az AgroMAP honlapján, az Árak menüpontban található meg. Az egyszerű kalkuláció érdekében az árainkat az adott gazdaság területe alapján határoztuk meg. A szaktanácsadók/falugazdászok amennyiben több gazdálkodójuknak egyszerre rendelik meg az AgroMAP szolgáltatását, egyéni árajánlat alapján kerül meghatározásra az ár, mely az ártáblázathoz képest kedvezményeket tartalmazhat.

Az AgroMAP csapatának a program felépítése során fontos szempont volt, hogy gyakorlati megközelítéssel rendelkező szakembereket, mezőgazdasági szaktanácsadókat vonjanak be a fejlesztési folyamatba.

Igen, a szaktanácsadóján keresztül is megrendelhető
az AgroMAP. Az AgroMAP díját a szaktanácsadó beépítheti a
szaktanácsadói díjazásába, amennyiben azt az Önök között kötendő
Szaktanácsadói Szolgáltatási Szerződésbe is belefoglalják.

Egy projekt: az adott gazdálkodó/termelő gazdaságát jelenti.

A gazdálkodó/gazdaság az évi egységes kérelemmel (EK) összhangban megjelenő tábla térképét (táblaszámmal ellátva) és a gazdálkodási naplót (GN) – a gazdálkodó főlapját, GN01–GN19-ig bezárólag.

Igen, megfelel, a gazdálkodási naplót a 9/2015. (III. 13.) FM rendelet 8. melléklete szerint fejlesztettük le. Megfelel a jogszabályban definiált gazdálkodási napló formai és tartalmi követelményeinek.

Az alábbi támogatási programok igénybevétele esetén kötelező vezetni gazdálkodási naplót:

 • Agrár-környezetgazdálkodási (AKG) kifizetés;
 • Ökológiai gazdálkodás (ÖKO) támogatása;
 • Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet környezetvédelmi célú gyeptelepítés célprogramja;
 • NATURA 2000 mezőgazdasági területeknek nyújtott kompenzációs kifizetések;
 • Kompenzációs kifizetések a Természeti Hátránnyal Érintett Területeken (THÉT);
 • Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) a kedvezőtlen adottságú területeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatások részletes szabályairól szóló 25/2007. (IV. 17.) FVM rendelet (KAT);
 • Élőhelyfejlesztési célú nem termelő beruházások;
 • Vízvédelmi beruházás C és D célterület;
 • A termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló 9/2015. (III. 13.) FM rendelet;
 • Az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó támogatás igénybevételének szabályairól, valamint a szántóterület, az állandó gyepterület és az állandó kultúrával fedett földterület növénytermesztésre vagy legeltetésre alkalmas állapotban tartásának feltételeiről szóló 10/2015. (III. 13.) FM rendelet;
 • Trágyatároló építése támogatás;
 • A tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás;
 • Kertészet korszerűsítése – gyógy- és fűszernövény termesztés fejlesztése támogatás;
 • Kertészet korszerűsítése – ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével támogatás;
 • Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2015. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló 24/2015. (IV. 28.) MvM rendelet;
 • Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2014. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló 34/2014. (IV. 4.) VM rendelet;
 • Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2012. évben igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló 57/2012. (VI. 21.) VM rendelet.

Emellett a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet által előírt nyilvántartás vezetésére is alkalmas, amennyiben a gazdálkodó ezt a formanyomtatványt választja erre a célra.

A Gazdálkodási napló pályázati felhívásokban meghatározott adattartalmát az alábbi támogatási programok esetén kell elektronikusan ügyfélkapun keresztül beküldeni a NÉBIH részére:

 • Agrár-környezetgazdálkodási (AKG) kifizetés;
 • Ökológiai gazdálkodás (ÖKO) támogatása;
 • Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet környezetvédelmi célú gyeptelepítés célprogramja;
 • NATURA 2000 mezőgazdasági területeknek nyújtott kompenzációs kifizetések;
 • Kompenzációs kifizetések a Természeti Hátránnyal Érintett Területeken (THÉT);
 • Vízvédelmi célú nem termelő beruházások: vízvédelmi és vizes élőhely létrehozása, fejlesztése;
 • Élőhelyfejlesztési célú nem termelő beruházások: tartós zöldugar telepítés, gyeptelepítés, méhlegelő telepítés.

A gazdálkodási naplót a gazdálkodási évet követő év január 1. és január 31. közötti időszakában kell beküldeni. A határidő jogvesztő, azaz január 31. 24.00 óra után nincs lehetőség az adatszolgáltatás pótlására.

A gazdatérkép egy digitális térkép, ahol a gazdához tartozó, az egységes kérelemben (EK) megtalálható táblái, illetve azok sorszámai láthatók. Megjelenítjük a helyszíni beméréssel meghatározott, a Vidékfejlesztési Program (VP) pályázataiban támogatást nyert agrár-környezetgazdálkodási kifizetés (AKG), ökológiai gazdálkodás támogatása (ÖKO) és az élőhelyfejlesztési célú nem támogatható beruházások (NTB) kötelezettséggel érintett területeinek (KET) geometriáit.

Igen, az adott évi egységes kérelemmel összhangban jelenik meg a gazdatérkép.

Igen, minden gazda csak a saját területeit látja, táblaszintre lebontva.

Az adott projekt/gazdaság tárgy évi tábláit jeleníti meg (amelyek megegyeznek az egységes kérelemben szereplő parcellákkal) egy digitális térképen.

Igen, ez a funkció is az AgroMAP egyik innovációja. Azért jelennek meg a Vidékfejlesztési Program élőhelyfejlesztési célú, nem termelő beruházások (NTB) kötelezettséggel érintett területei (KET) is, mert ezeknek is szerepelniük kell az egységes kérelemben (EK).

Igen, a gazdálkodási naplóban helyrajzi számonként felvihető a terület, az aranykorona érték (Ak/ha), valamint az adott földrészlet földhasználati területe is.

Az AgroMAP Térképi nézetekben egyéni megrendelés alapján, a gazdálkodó szaktanácsadóján keresztül lekérheti az VP AKG vagy VP ÖKO KET-ek koordinátajegyzékét.

Igen, a gazda által kötelezettséggel vállalt időintervallumban (5 év) bármikor.
Az Egységes Országos Vetületben (EOV), a magyar földmérési térkép vetületi rendszerében. A navigációs rendszerek által igényelt, elforgatási, eltolási és méretarány-eltérési paraméterekkel való vetületi leírásokhoz a WGS84, illetve az azt megvalósító ETRS89 abszolút elhelyezkedésű ellipszoidra át kell tudni számítani a koordinátákat. Az EOV országosan érvényes, HD72 és ETRS89 rendszerek közötti transzformáció paramétereit az MSZ 7222:2002 számú Magyar Szabvány rögzíti.

Igen, a szaktanácsadóján keresztül az Ön által megadott földmérőnek eljuttatjuk az érinett KET koordinátajegyzékét.

Igen, az AgroMAPpel készített ÁNYK XML fájlt közvetlenül lehet importálni az ÁNYK programba az egyedi import funkcióval (amennyiben a szükséges űrlapok már fel vannak telepítve).

A bejelentkezést követően az AgroMAP projektek/Új projekt/Projektek létrehozása/Automatikus feltöltés menüpontban a rendszer képes beolvasni az egységes kérelem (EK) PDF formátumú fájlját.

A gazdálkodó a tárgy év május 15-ig beadott egységes kérelmét (EK) tudja feltölteni az AgroMAP rendszerébe.

Bármilyen további kérdés esetén forduljon hozzánk bizalommal, munkatársaink az alábbi elérhetőségeken várják a megkereséseket:

 • Email címünk: iroda@agromap.hu
 • Telefonszámunk: +36-70-337-1682

Teljeskörű gazdálkodási napló egy kattintással

Próbálja ki most, kötöttségek nélkül!

AgroMAP powered by